Video

School of Computer Science
संगणक विज्ञान विद्याशाखा
Title
Comparative Inference Procedures for Single Ch Microarray Data
Ledger Accounts
Stress Management And Happiness
संघर्ष व्यवस्थापन
06 Understanding Computer Networks-Network Topology
Conflict Management Techniques
New Trends in Education
Time Management
हलो इंटरनेट
06 Understanding Computer Networks -TCP/IP
Emotional Quotient
Organizational Behaviour Attitude
इंटरनेट म्हणजे काय
Comparative Inference Procedures for Two Ch Microarray Experiment (1)
07 Troubleshooting IT Networks- MAC Address Format
Entrepreneurship Part 2
Organizational Design
करियर भरारी भाग ०३
Activity 02 08_ To find Powers _ Square root of the nos in Excel.mp4
CMP 502 Future Scope And Trends In Data Science
Group Discussion
Positive Thinking
जीवन कौशल्य संघ भावना
Activity 02-03_ Multiplication (1)
BBA 121 व्यवस्थापनाचे स्वरूप
Algorithm
Impression Management
Public Speaking
ताळेबंद
Activity 02-05_ Use of Functions in Excel (1)
BBA 322 मुलभूत संख्याशास्त्र भाग २
Boss Management
Introduction to MATLAB
Significance of Data Structures
मानवी गरजा आणि उपभोक्त्यांची वर्तणूक
Activity 02-07_  To find GCD _ LCM of the nos in Excel (1)
Comparative Inference Procedures for Two Ch Microarray Data
Managing Groups
Testing of Hypothesis Part 1 And 2
सुखात्मेंचे संख्याशास्त्र
06 Understanding Computer Networks- Networking Protocols Part 1
Corporate Etiquettes
Nonparametric Tests And Regression
What is Well Being
Data Science Applications By Krishnaraj Palaniselvaraj
07 Troubleshooting IT Networks-Command Line Tools
Enterpreneurship for startups
Organizational Behaviour Personality
औद्योगीक संख्याशास्त्र
Dynamic Grooming (1)
07 Troubleshooting IT Networks- DNS
Family Etiquettes
Overview of Operating System
करियर भरारी भाग ०४
Activity 02-01_ Addition (1)
CMP 502 Recent Trends In Data Science And IOT
HR Value Proposition
Probability Distributions
जीवन कौशल्य सकारात्मक वृत्ती
Activity 02-03_ Multiplication.mp4
BBA 521 अर्थव्यवस्था आणि सेवा भाग १
Attitude
Input Output Devices
Risk Management Part 1
नमुना पाहणी तंत्र आणि मंत्र
Activity 02-05_ Use of Functions in Excel
BBA 321 सेवा क्षेत्राच्या संदर्भात मानवी स्वभावाचे आकलन भाग १
Business And Business Ideas
Introduction to Probability
Social Etiquettes
मानवीय उत्कृष्टता
Activity 02-07_  To find GCD _ LCM of the nos in Excel
Stress Management
लक्ष्याचे स्वयं निर्धारण
A Making Of AV Personality.mp4
Comparative Inference Procedures for Two Ch Microarray Experiment
Marketing Mix
Testing of Hypothesis Part 1 2
सूक्ष्म अर्थशास्त्राची ओळख
06 Understanding Computer Networks- Networking Protocols Part 2
Creativity
Normalization of Microarray Data
Working Joyfully
Importance And Impact Of Data Analytics By Rajitha Nair
07 Troubleshooting IT Networks-Configuring DHCP
Entrepreneurship For BSc Industrial Science
Organizational Change
करियर भरारी भाग ०१
अर्थशास्त्र संकल्पनाचा परिचय
07 Troubleshooting IT Networks-Wireless Standards
Features And Applications Of Computers
Personality Development
जीवन कौशल्य ध्येय ठरवणे
Activity 02-01_ Addition
BBA 121 व्यवस्थापन अभ्यासाची पार्श्वभूमी
Active Learning 1
HTML
Project Formulation
डबेवाल्यांसाठी संगणक
Activity 02-04_ Division (1)
BBA 521 अर्थव्यवस्था आणि सेवा भाग २
Basic English Grammer
Interpersonal Relationship
Risk Management Part 2
परागमन
Activity 02-06_ To find Absolute Value _ Sign of the nos (1)
BBA 321 सेवा क्षेत्राच्या संदर्भात मानवी स्वभावाचे आकलन भाग २
Business Etiquettes
Introductory Statistics
Change Management
Leadership
Stress Management 2
शेती संख्याशास्त्र
06 Understanding Computer Networks-IPv4 Address
Competitive English
Master Data
Testing of Hypothesis Part 3
स्व विश्लेषण
06 Understanding Computer Networks -OSI Model
Dynamic Grooming
Organizational Behaviour
अर्थशास्त्राचा परिचय
IOT Technology And Its Applications By Dr R S Tiwari
07 Troubleshooting IT Networks-Configuring Wi-Fi Network
Entrepreneurship Part 1
Organizational Culture
करियर भरारी भाग ०२
Activity 02 08_ To find Powers _ Square root of the nos in Excel (1)
07 Troubleshooting IT Networks- WPA3
Goal Setting
Personality
जीवन कौशल्य प्रेरणा
Activity 02-02_ Subtraction (1)
BBA 121 व्यवस्थापनाची तोंड ओळख
Active Learning 2
Image Processing Techniques Using MATLAB 2012
Project Management
डॉ प व सुखात्मे प्रसिद्ध संख्याशास्त्रज्ञ
Activity 02-04_ Division
BBA 322 मुलभूत संख्याशास्त्र भाग १
Body Language
Interpersonal Skills At Workplace
Self Confidence
प्रशांतचंद्र महालनोबीस एक संख्याशास्त्रज्ञ
Activity 02-06_ To find Absolute Value _ Sign of the nos
School of Humanities & Social Sciences
मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे विद्याशाखा
Title
स्पर्धा परीक्षा आव्हाने तयारी आणि यश संगीता धायगुडे
Indian Budget अर्थसंकल्प Part 02
ग्रामीण साहित्य वाड्मय व्यवहार
मनोविकृतींचे प्रकार भाग १
स साहित्याचा
जी एस टी कराची उपयुक्तता डॉ विनायक देशपांडे
विश्व व विश्व निर्मिती - गिरीश कराड
प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक, स्वातंत्रोत्तर भारत दीपक वडजे
नाटक भाग २ डॉ आशुतोष पोतदार
अग्रलेखन भाग ०१
चलन विनिमय दर
मानवी हक्क A
सकारात्मक मानसिक आरोग्य
कृषी पत धोरण प्रा जे एफ पाटील
सत्ताधीश म्हणून वाटचाल - दिपक वडजे
तारीक ए अदब पार्ट १
filename
अर्थसंकल्प परिचय
दलित रंगभूमी
रंगली लावणी अशी
स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन
सार्वजनिक क्षेत्र धोरण प्रा जे एफ पाटील
लोकसेवा आयोग व निवडणूक आयोग - राम खैरनार
उर्दू तनकीद अहम् नाकीदीन पार्ट ३
Mahesh Zagade Opening Address 05 Jan 2018
इतिहास महत्व आणि अभ्यास पद्धती भाग २
नभोवाणीवरील बातमीपत्रे
लोक वास्तुकला
स्वयं अध्ययन एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती भाग ०४
करांचे प्रकार आणि वस्तू व सेवा कर डॉ विजय ककडे
मध्ययुगीन भारताची सुरुवात, दिल्ली सुलतानशाही - राम खैरनार
साहित्य प्रकारानुसार अभ्यास भाग १ रफिक सुरज
Polution And Sustainable Develpment
कवीची कविता
पूर्वतयारी गणित अपूर्णांक
वास्तुकला
नमुना पाहणी तंत्र आणि मंत्र
जनसंपर्क संकल्पना आणि स्वरूप डॉ सुधीर भाटकर
MPSC मधील पदे व अभ्यासक्रम - राहुल शिंदे
पटकथा लेखन भाग २ डॉ अनिल सपकाळ
रंगली लावणी अशी (1)
Architecture
गांधी विचारधारा भाग ०१ भारतजी महोदय
पूर्वतयारी श्रवण कौशल्य भाग ०१
विवाह एकत्र आणि स्वतंत्र कुटुंबपद्धती
करियर भरारी भाग ०२
जनसंवादाची मुलतत्वे भाग २ डॉ श्रीपाद जोशी
सूक्ष्म अध्यापन तंत्र
लेखकाभ्यास भाग २ डॉ एकनाथ पगार
संख्याशास्त्र
Fiscal Policy राजकोषीय धोरण
गांधी विचारधारा भाग ०५ उल्हास जाजू
प्रादेशीक कादंबरी
वृत्तपत्रातील सदर लेखनातील वैशिष्ट्ये
कहाणी ते नवकथा
१८५७ च्या उठावाची पार्श्वभूमी आणि ठराव - दिपक वडजे
भारतीय अर्थव्यवस्था २ प्रा राम खैरनार
साहित्यनिर्मिती प्रक्रिया आणि आस्वाद भाग २ प्रा डॉ अशोक राणा
आधुनिक भारताची सुरुवात आणि इस्ट इंडिया कंपनीचा सत्तासंघर्ष - दिपक वडजे
सामान्य विज्ञान राहुल शिंदे
बखर वाड्मय भाग १ डॉ शैलेंद्र लेंडे
Inflation भाव फुगवटा
ग्रामीण साहित्य संकल्पना
मनोविकृतींचे प्रकार भाग २
संगीत परिचय भाग ४
पत्र लेखन श्री प्रफुल्ल चिकेरूर
टिळक युग गांधी युग आणि स्वतंत्र भारत - दिपक वडजे
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर राहुल शिंदे
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर राहुल शिंदे (1)
अग्रलेखन भाग ०२
जहाल मवाळ राजकारण
मानसिक आरोग्य
सामाजिक कादंबरी
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण प्रा जे एफ पाटील
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळ - राम खैरनार
अफ़साने अदब पार्ट २
Food Health And Education (1)
आधुनिक्ल जगाचा इतिहास
दली साहित्य
रशिअन राज्यक्रांती
स्वयं अध्ययन एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती भाग ०१
शेतमाल किंमत प्रा जे एफ पाटील
प्राचीन भारत - बौद्ध व जैन धर्म ,मौर्य, सातवाहन व गुप्त साम्राज्य - राम खैरनार
उर्दू तनकीद मगरबी तनकीद पार्ट ४
Nashik Kumbha Kapildhara
एका नदीची कहाणी
नृत्यकला भाग १
वक्तृत्वकला
स्वयं अध्ययन कौशल्ये भाग ०१
सामाजिक चळवळ संघर्ष आणि अनुभव उल्का महाजन
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग आयोग - राम खैरनार
साहित्य प्रकारानुसार अभ्यास भाग २ रफिक सुरज
अजित चव्हाण संचालक संपादक जागर जनस्थान यांचे मनोगत
कादंबरी लेखकाचा दृष्टीकोन
पूर्वतयारी गणित प्राथमिक क्रिया
विनोदमिमांसा
कर पद्धती आणि वित्त व्यवहार
पत्रकारितेपुढील आव्हाने आणि वृत्तसंस्था विजय सातोकर
अध्यापनात उदाहरणे व दाखल्यांचा वापर कौशल्य
साहित्याचा संस्कृतीलक्ष्यी अभ्यास भाग १ डॉ एकनाथ पगार
रंगली लावणी अशी
Black Money
गांधी विचारधारा भाग ०२ गंगाप्रसाद अगरवाल
पूर्वतयारी श्रवण कौशल्य भाग ०२
विवाह पैसा आणि करियर
करियर भरारी भाग ०३
जनसंज्ञापन आणि संस्कृती डॉ विनोद नीताळे
सज्जता प्रवर्तन कौशल्य
साहित्याची भाषा भाग १ प्रा डॉ अशोक राणा
समावेशित शिक्षणाची ओळख डॉ साधना तांदळे
From Barter To Virtual Currency वस्तू विनिमय
गांधी विचारधारा भाग ०६ थाकुर्दास बंग
फ्रेंच राज्यक्रांती
शिक्षण धोरण
परितक्त्या स्त्रियांचे प्रश्न डॉ शिवूरकर
भारतीय राज्याघातानेचे प्राणतत्व
शेती धोरण
डॉ आंबेडकर आणि शेतकरी चळवळ
प्राकृतिक भूगोल .... सिद्धांत - गिरीश कराड
मुलभूत अंकगणित व बुद्धीमत्ता चाचणी राहुल शिंदे
बखर वाड्मय भाग २ डॉ शैलेंद्र लेंडे
Is Indian Banking In Crisis
ग्राहक संरक्षण भाग ०१
मनोविकृतींवरील उपचार
संत तुकाराम चर्चासत्र
पत्रकारिता आणि दूरदर्शन श्री रविराज गंधे
पंचायत राज भाग १ - दिपक वडजे
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर राम खैरनार
Dr Vastupal Parikh Yanche Manogat (1)
अभ्यास आणि श्रवण कौशल्य
ज्ञानदीप उजळू दे
माहिती तंत्रज्ञान आपला मित्र
सामाजिक चळवळ एक विचार
शेती धोरण प्रा जे एफ पाटील
राज्य कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळ, न्यायपालिका - राम खैरनार
अदब उर्दू पार्ट ३
Food Health And Education
आलेख आणि सरासरी
दूरदर्शनवरच्या बातम्या स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
राज्यघटना आणि आपण
स्वयं अध्ययन एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती भाग ०२
पायाभूत सेवा प्रा जे एफ पाटील
प्राचीन भारत - हडप्पा संस्कृती ,वैदिक व वेदोत्तर काळ - राम खैरनार
गैर अफ़सानवी अदब उर्दू इनशाई पार्ट १
Peoples Architecture
कला वास्तुकला A
नृत्यकला भाग २
वाचन आणि लेखन
स्वयं अध्ययन कौशल्ये भाग ०२
जनसंवादाची मूलतत्वे भाग १ श्रीपाद जोशी
मुलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्वे आणि मुलभूत कर्तव्ये - राम खैरनार
अभिनय क्षेत्रातील करियरच्या संधी मिलिंद गुणाजी
जय महाराष्ट्र 13072012
१८५७चा उठाव
क्रांतिकारक
पूर्वतयारी लेखन कौशल्य
विनोदाचे प्रकार
भारतीय करार कायदा
भारतीय राज्यघटना व माध्यम विषयक कायदे भाग ०१ मंगेश इंदापवार
अध्यापनात शैक्षणिक साधनांचा वापर
साहित्याचा संस्कृतीलक्ष्यी अभ्यास भाग २ डॉ एकनाथ पगार
लक्ष्याचे स्वयं निर्धारण
Exchange Rate विनिमय दर
गांधी विचारधारा भाग ०३ नारायणदास जाजू
पूर्वतयारी स्मरण कौशल्य
विवाह सामाजिक बंधने
करियर भरारी भाग ०४
भारतीय राज्यघटना व माध्यम विषयक कायदे भाग २ मंगेश इंदापवार
समारोप कौशल्य
साहित्याची भाषा भाग २ प्रा डॉ अशोक राणा
सर्वस्पर्शी संख्याशास्त्र
How To Read A Short Story
ग्रंथालय संकल्पना परिचय
Indian Budget अर्थसंकल्प Part 01
ग्रंथालयाचे प्रकार
मध्ययुगीन महाराष्ट्र
श्रम धोरण
वस्तू व सेवा कर डॉ विनायक देशपांडे
प्राकृतिक भूगोल २ .... सिद्धांत - गिरीश कराड
English Grammar प्रा राम खैरनार
नाटक भाग १ डॉ आशुतोष पोतदार
Monetary Policy मुद्रा धोरण
ग्राहक संरक्षण भाग ०२
महात्मा गांधीजींची सामाजिक चळवळ
संदर्भसाहित्य
प्रकल्प ग्रस्तांसाठी नवीन आशा डॉ दिलीप पांढरपट्टे
राष्ट्रीय कॉंग्रेसचा पूर्वार्ध व मवाळ कालखंड दिपक वडजे
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर भूगोल गिरीष कराड
Dr Vastupal Parikh Yanche Manogat
अर्थशास्त्र संकल्पनाचा परिचय
तालदर्शन
माहिती तंत्रज्ञानाचा ग्रंथालयात वापर
सामाजिक पत्रकारिता
श्रम धोरण प्रा जे एफ पाटील
राज्यघटना निर्मिती ,उद्देश्पात्रिका - राम खैरनार
उर्दू तनकीद उसूल और नज़रियात पार्ट २
Goal Setting
इतिहास महत्व आणि अभ्यास पद्धती भाग १
धार्मिक वास्तुकला
राहीच्या स्वप्नकाराची मुलाखत
स्वयं अध्ययन एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती भाग ०३
नागरीकरण धोरण प्रा जे एफ पाटील
मध्ययुगीन भारत, मुघल साम्राज्य, विजयनगर, बहामनी - राम खैरनार
इन्शाया इन्शाये पार्ट २
PN Junction Diode
कविता म्हणजे काय A
पूर्वतयारी अध्ययन कौशल्य
वाड्मयीन भाषेचा वापर
स्वातंत्र्योत्तर भारत १९४७ ते २०००
जनसंज्ञापन आणि त्याचे परिणाम डॉ विनोद निताळे
MPSC परीक्षेची पूर्वतयारी - राहुल शिंदे
पटकथा लेखन भाग १ डॉ अनिल सपकाळ
मुक्त विद्यापीठ संकल्पना व स्वरूप डॉ विजया पाटील
१९४२ची चळवळ
क्रांतिकारकांचा कोहिनूर सावरकर
पूर्वतयारी वाचन कौशल्य
विवाह अभ्यास मंडळ एक विचार
करियर भरारी भाग ०१
दूरदर्शन पत्रकारिता रविराज गंधे
संयुक्त संयुक्तीकता प्रतिमान
लेखकाभ्यास भाग १ डॉ एकनाथ पगार
संख्याशास्त्र पहिले पाउल
FDI And FPI परदेशी गुंतवणूक
गांधी विचारधारा भाग ०४ शिवदत्त मिश्र
पूर्वतयारीची तयारी
विसाव्या शतकातील जग
मुक्त विद्यापीठाची संकल्पना
वृत्तसंस्था आणि आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता भाग २ विजय सातोकर
भारतीय अर्थव्यवस्था १ प्रा राम खैरनार
साहित्यनिर्मिती प्रक्रिया आणि आस्वाद भाग १ प्रा डॉ अशोक राणा
स्त्रीवादी तत्वचिंतक
School of Education
शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा
School of Sciences
विज्ञान विद्याशाखा
Title
AEC 111 Communication Skills
AEC 111 Different Types Of Letter Part 2
EVS 023 Computer Based Modelling For Population Studies
AEC 111 Nonverbal Communication Part 02
AEC 111 Preparing Successful Interviews
AEC 111 Communication Skills And Stress Managemnet Part 02
AEC 111 Presentation Skills
AEC 111 Conflict Management Part 01
EVS 023 Bio Chemical Factor In Environmental Health
EVS 023 Biomes 2
EVS 023 Natural Disasters
3. Concept Of Remote Sensing By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 Geographical Zones Of The World
EVS 023 Application Of Software In Biology
7. Electromagnetic Spectrum And Its Interaction By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 JC Camera n Arial Photography 1
EVS 023 Ocean And Physical Dynamics Of Ocean
AEC 111 Styles Of Communication
AEC 111 How To Make A Resume For Job
EVS 023 Image Recognition
AEC 111 Improving Telephone Skills
AEC 111 Basics Of Grammar Part 1
AEC 111 Public Speaking
AEC 111 Indian Dining Etiquette
AEC 111 Conflict Management Part 02
EVS 023 Input And Verification Of GIS Data
EVS 023 Biomes 3
EVS 023 EL NINO And LA NINA Phenomenons
4. Atmosphere And Biosphere By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 Types Of GIS
EVS 023 Introduction To Web Browsing Software
8. GIS And Its Components By Dr Jagruti Chavan
AEC 111 How To Wrte A Letter Part 1
EVS 023 Effect Of Disease
EVS 023 Search Engines
AEC 111 Group Discussion
AEC 111 Translations
EVS 023 Coastal Process Erosion And Control
AEC 111 Barriers In Communication
AEC 111 Giving Motivation
AEC 111 The Art Of Listening
AEC 111 Art Of Conversation Part 1
AEC 111 Communication With Different Personality Types
EVS 023 Cyclone And Westerlies Disturbances
1. Origin Of Earth System And Its Interaction By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 Elements 1
EVS 023 Basic Concepts Of Computer
5. Interior Of The Earth By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 Volcano
EVS 023 Indian Monsoon
9. Application Of Remote Sensing By Dr Jagruti Chavan
AEC 111 How To Wrte A Letter Part 2
10. GIS And Its Applications By Dr Jagruti Chavan
AEC 111 Different Types Of Letter Part 1
EVS 023 Application Of Computer For EVS Modelling
AEC 111 Nonverbal Communication Part 01
AEC 111 Social Media
AEC 111 Stress Management
AEC 111 Art Of Appreciation
AEC 111 Customer Is The King
AEC 111 Art Of Conversation Part 2
EVS 023 Biomes 1
EVS 023 Principles Of Remote Sensing
2. Remote Sensing In Environmental Monitoring By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 Energy Budget Of Earth
EVS 023 Climate Of India
6. The Bio Geo Chemical Cycle By Dr Jagruti Chavan
EVS 023 Earths Material
EVS 023 Mechanism Of Ocean
Academic Services Division (ASD)
शैक्षणिक सेवा विभाग
Centre for Collaborations & Special Initiatives
सहयोग व विशेष उपक्रम केंद्र
School of Commerce & Management
वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखा
Title
भागीदारीचे हिशेबशास्त्र
COM 222 Human Resource Management Basics
व्यवस्थापन संघटना आणि संघ भावना
सज्ञापनाची माध्यमे
MGM309 Advertising Part1
BEG101-Business Entrepreneurship Part 1
उद्योग व्यवसायाचे प्रकार
BEG101 Business Entrepreneurship Part 5
कर्ज व्यवहार
P 79 MBA प्रकल्प आराखडा भाग १
व्यवस्थापकीय अभिप्रेरणा
GEN 204 Communication Skills Part 1
शिवाजी महाराजांचे नेतृत्वकौशल्य
सज्ञापनातील अडथळे
MGM309 Advertising Part2
BEG101-Business Entrepreneurship Part 2
उद्योग व्यवसायातील महत्वाच्या व्याख्या
BEG101 Business Entrepreneurship Part 6
कार्यालयीन कामकाज
P 79 MBA प्रकल्प आराखडा भाग २
व्यवस्थापकीय सौज्ञापन
GEN 204 Communication Skills Part 2
शिवाजी महाराजांचे व्यवस्थापन
सज्ञापनातील संकल्पना
MGM309 Advertising Part3
Ledger Accounts
BEG101-Business Entrepreneurship Part 3
उद्योजकता आणि उद्योजक
BEG101 Business Entrepreneurship Part 7
कार्यालयीन व्यवस्थापन
MGM 309 Sales Forecasting Part 1
प्रभावी संदेशवहन
MGM 309 Sales Forecasting Part 2
व्यवस्थापन कार्यक्षमता
संज्ञापन लेखी आणि तोंडी
हिशेबशास्त्र
MGM309 Advertising Part4
Master Data
BEG101-Business Entrepreneurship Part 4
उद्योजकता विकास
BEG101 Business Entrepreneurship Part 8
Environmental Science
पर्यावरण विज्ञान
Title
पर्यावरण आणि उर्जा
Biodiversity And Ecosystem
Global Warming And Climate Change
Issues In Environmental Awareness
Understanding Water Understanding Environment
Multidisciplinary Nature
Social Issues And Environment
नदीप्रदुषण
Earth Resources And Man
पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि हरितगृहाचे परिणाम
Ecosystems
लोकसंख्या आणि पर्यावरण
A Story About Water
Issues In Environmental Awareness
Marine Pollution
Social Issues And Environment
Scope And Importance Of Nature
Ecological System Part 02
नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन
Pollution
पर्यावरण समस्या आणि परिसंस्था
Discovery of God
Environmental Issues
Biotechnology And Environment (1)
वनस्पती आणि प्राणी विविधता
Population And Environment
Earth Resources And Man
Renewable Resources And Energy Forms
Environment Energy And Biogas
Water Pollution
पाणी आणि पर्यावरण
Bio Diversity
पर्यावरण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती
Conservation
पर्यावरण आणि कायदा
Biotechnology And Environment
Environmental Awareness
Ecological System11 Part 02
समुद्र जैविक विविधता आणि प्रदुषण
Water Pollution11
Ecological System Part 01
Ecological System Part 02
जैविक विविधता आणि परिसंस्था
Air pollution
पर्यावरणाच्या स्थानिक समस्या
Environment And Natural Resourses
School of Online Learning
ऑनलाईन अध्ययन विद्याशाखा
Title
EDU 188 Promoting Rectitude Of Conduct
EDU 187 Beauty Of Deeds Part A
EDU 188 Unity Of Action
EDU 187 Thirst For Knowledge Introduction Part B
EDU 188 Attitudes And Abilities
EDU 187 Two Sources Of Knowledge Part B
EDU 188 Happy Hippo Show Introduction
EDU 187 Faith Part B
EDU 188 Service Learning Activities Introduction
EDU 187 Influencing And Being Influenced By Mankind Part A
EDU 188 Capability
EDU 187 Beauty Of Arts Part A
EDU 187 The Human Rights Part A
EDU 188 Society
EDU 187 Introduction To Attraction To Beauty Part B
EDU 188 Concepts
EDU 187 Beauty Of Deeds Part B
EDU 188 Action VS Inaction
EDU 187 Thirst For Knowledge Introduction Part C
EDU 188 Cooperative Games Part 1
EDU 187 Investigation Of Truth Part A
EDU 188 Lets Begin Our Journey Of Transformation
EDU 187 From Childhood To Maturity
EDU 188 Service Learning Activities Stories
EDU 187 Majesty And Beauty Of Nature Part A
EDU 188 The Family In Crisis
EDU 187 Beauty Of Thoughts Ideas And Scientific Theories Part A
EDU 187 The Human Rights Part B
EDU 188 Community
EDU 187 Introduction To Attraction To Beauty Part C
EDU 188 A Lesson From The Human Body
EDU 187 Mysteries Within Our Own Selves Part A
EDU 188 Concept And Skills
EDU 187 Mysteries Within Our Own Selves Part B
EDU 188 Cooperative Games Part 2
EDU 187 Investigation Of Truth Part B
EDU 188 Master Consultation
EDU 187 Forces Of Destruction And Construction
EDU 188 The World We Live In
EDU 188 Unity Of Purpose
EDU 187 Influencing And Being Influenced By Environment Part B
EDU 188 Restructuring The Family
EDU 187 Beauty Of Thoughts Ideas And Scientific Theories Part B
EDU 188 Purpose Of Education
EDU 187 Majesty And Beauty of Nature Part B
EDU 188 The First Fruit Of Rectitude Of Conduct
EDU 187 Beauty Of Arts Part B
EDU 188 Skills
EDU 187 Thirst For Knowledge Introduction Part A
EDU 188 Principles And Moral Qualities
EDU 187 Two Sources Of Knowledge Part A
EDU 188 Fostering Initiative
EDU 187 Faith Part A
EDU 188 My Conceptual Framework
EDU 187 Destiny Of Mankind
EDU 188 True Leadership
EDU 188 Vision And Creativity
EDU 187 Beauty Of Words
EDU 188 Three Principles
EDU 187 Introduction To Attraction To Beauty Part A