अर्थशास्त्रातील मागणीचा नियम डॉ उमेश राजदेरकर

School Name:

School of Humanities & Social Sciences
मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे विद्याशाखा