10 संगणक सॉफ्टवेयर स्वरुप परिभाषा एवं प्रकार डॉ सुनिलकुमार लवटे

School Name:

School of Humanities & Social Sciences
मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे विद्याशाखा